www.bon-em.pl

biuro@bon-em.pl NIP: 652-124-94-55
43-502 Czechowice-Dziedzice, ul.Krótka 1, tel:+48 32 215 27 16, fax:+48 32 215 34 53

Zarządzanie

Nasza firma powstała w wyniku przeobrażeń rynku nieruchomości.

Jest odpowiedzią na ciągle rosnące potrzeby rynku w szeroko rozumianej dziedzinie profesjonalnego zarządzania i obsługi.

Od pierwszych dni swego istnienia stawiamy na jakość i skuteczność świadczonych usług. W naszych działaniach przyjęliśmy zasadę:

"ZARZĄDZANIE    PRZEZ    JAKOŚĆ”

Kierując się to zasadą dostosowaliśmy oferowane przez nas usługi do najwyższych możliwych standardów. Pragniemy by każdy klient naszej firmy był klientem w pełni zadowolonym, a co za tym idzie by wszelkie jego życzenia zostały przez nas spełnione.

Ofertę naszą kierujemy do:

·        Wspólnot Mieszkaniowych z terenu Czechowic-Dziedzic, Bielska-Białej , powiatu bielskiego jak i miejscowości ościennych

·        Osób prywatnych

·       Wszystkich właścicieli , którzy pragną aby ich nieruchomości zarówno prywatne, komercyjne jak i użyteczności publicznej były profesjonalnie zarządzane.  

 

  Jako Licencjonowany Zarządca Nieruchomości pragnę złożyć swoją ofertę oraz poprzez planowanie swoich działań pragnę zmniejszyć udział finansowy właścicieli w utrzymywaniu posiadanej nieruchomości.

Opracowywana oferta i przyjęcie  jej  przez  właścicieli  powinno  przyczynić  się  do  czytelniejszego   rozliczania  oraz współdecydowania  wszystkich  właścicieli  zgodnie  z   Ustawą  o  własności  lokali  mieszkalnych  z  dnia  24 czerwca 1994 roku z późn. zmianami.

 Podstawy prawne do zarządzania nieruchomościami