www.bon-em.pl

biuro@bon-em.pl NIP: 652-124-94-55
43-502 Czechowice-Dziedzice, ul.Krótka 1, tel:+48 32 215 27 16, fax:+48 32 215 34 53

Informacje o zarządcy

 

Firma zarządzająca – podstawowe informacje

 

Zakres współpracy z naszą firmą wynika głównie z zapisów ustaw regulujących funkcjonowanie wspólnot mieszkaniowych. Nazwa naszej firmy jednoznacznie określa jej funkcje i profesjonalny charakter.

 

Firma została powołana dla:

*        zabezpieczenia zgodnego z przepisami funkcjonowania nieruchomości

*        zapewnienia właścicielom wszechstronnej obsługi na wymaganym poziomie

*        prowadzenia bieżącej dokumentacji oraz sporządzania niezbędnych dla właścicieli zestawień i informacji

*        ścisłego współdziałania z zarządami wspólnot mieszkaniowych

 

            Wypracowane na bazie doświadczeń procedury pozwalają nam na sprawne i zgodne z prawem wywiązywanie się z przyjętych zobowiązań przy uwzględnieniu różnorodnego charakteru obsługiwanych nieruchomości. Kierując się podstawową zasadą rzetelności wobec klienta i stosując przyjęte kanony etyki zawodowej, swoją pracę wykonujemy z poszanowaniem konkurencji – w zgodzie ze wszystkimi uczestnikami rynku nieruchomości.

Głównym celem firmy jest dbałość o majątek naszych klientów i troska o jego bezpieczeństwo. Stale nadzorujemy wykonywanie umów, monitorujemy koszty, analizujemy je i w porozumieniu z właścicielami dążymy do ich optymalizacji .

Pomożemy Wam znaleźć lepsze rozwiązania , wynegocjujemy lepsze warunki i zatrudnimy dla Was solidnych fachowców. Na Wasze zlecenie będziemy nadzorować ich pracę.

BIURO OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI. EDWARD MORYTO współpracuje z wypróbowanymi partnerami świadczącymi usługi na wysokim poziomie i konkurencyjnych warunkach.

Zapewniamy obsługę finansów zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy pomocy specjalistycznego systemu informatycznego. Rozliczenia sporządzane są w ustawowych okresach i w wymaganym przez ustawę zakresie. Wszystkie niezbędne dane są stale archiwizowane z wykorzystaniem technologii zabezpieczających ich przechowywanie oraz przesyłanie, a każdy właściciel ma dostęp do informacji.

 

Nie ma dwóch jednakowych nieruchomości , dlatego aby przedstawić Państwu szczegółową  propozycję współpracy, musimy poznać realia i Wasze oczekiwania.

 

Zapraszamy do współpracy.

 

Nasi pracownicy są w stałym kontakcie i służą pomocą w każdej sytuacji.