www.bon-em.pl

biuro@bon-em.pl NIP: 652-124-94-55
43-502 Czechowice-Dziedzice, ul.Krótka 1, tel:+48 32 215 27 16, fax:+48 32 215 34 53

Ogłoszenia i przetargi

O G Ł O S Z E N I E   O  PRZETARGACH


    Zarządca Nieruchomości – Biuro Obsługi Nieruchomości Edward Moryto z siedzibą w Czechowicach-Dz. ul.Krótkiej 1 tel.(0-32)215 27 16 fax.(0-32) 215 34 53; ogłasza przetarg na :

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

I.   "Remont elewacji kamienicy mieszkalnej wielorodzinnej przy ul.Łukasiewicza 3 w Czechowicach-Dziedzicach wraz z konserwacją połaci dachu (blacha) i  remontem balkonów"

Po otrzymaniu e-maila prześlemy przedmiar robót.  Oprócz wyceny na podstawie otrzymanego przedmiaru robót oferent winien dokonać wizji w terenie i ewentualnie wycenić roboty, nie zostały ujęte w przedmiarze.
Projekt budowlany jest do wglądu u nas w siedzibie.

Planowany termin realizacji to  wrzesień 2018 - czerwiec 2019 . 

 

II.  ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA  OFERT NA WYKONANIE NASTĘPUJĄCYCH PRAC BUDOWLANYCH:

- IZOLAZJE FUNDAMENTÓW WRAZ Z DRENAŻEM 

- MALOWANIE KLATEK SCHODOWYCH

- REMONTY ELEWACJI

- PRACE BRUKARSKIE

- DROBNE PRACE BUDOWLANE I ŚLUSARSKIE

- UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I ZIELENI

Oferty prosimy składać  lub przesyłać na nasz adres.

 


 

WYKAZ TELEFONÓW AWARYJNYCH

Piony wodno-kanalizacyjne  i instalacje gazowe          p. Szpaczek      tel. 600 316 436

Kanalizacja zewnetrzna do pierwszej studzienki               AKRO          tel. 660 573 357

instalacje elektrzyczne w częściach wspólnych            p. Kostka        tel. 604 819 089

instalacjie c.o. -wewnętrzna                                           p. Stanoch       tel. 507 383 754

awarie zasilania c.o.  Bielsko-Biała                                THERMA           tel. 33/ 993 , 33/ 812 20 21 , 33/ 816 87 52

Zakład Kominiarski Czechowice-Dz.                         do godz. 8.00        tel.  32/ 215 56 13

Zakład Kominiarski Bielsko-Biała                                  p. Kaśków         tel. 33/ 863 19 16

PIM Sp. z o.o. awarie wod-kan. zewnętrzne  Cz.-Dz.                             tel. 994 , 32/ 215 31 71 , 601 312 877  

PWiK Sp. z o.o. awarie wod-kan zewnętrzne  Cz.-Dz.                tel. 994 , 32/ 215 31 71, 32/ 215 21 51 , 601 312 877

AQUA   awarie wod-kan zewnętrzne Bielsko-Biała                               tel. 33/ 828 02 72 , 33/828 02 00

POLICJA                                                                                                     tel.  997

STRAŻ POŻARNA                                                                                       tel. 998

POGOTOWIE                                                                                              tel. 999

STRAŻ MIEJSKA                                                                                        tel. 986

GAZOWNIA                                                                                                 tel. 992

ENERGETYKA                                                                                            tel. 991